Rekonstrukce PZS vč. Povrchu v km 33,243 (P8055) na trati Valašské Meziříčí - Vsetín


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Zlínský kraj

Přesné místo realizace:
Bystřička

Datum zahájení: 15.7.2014   Datum ukončení: 14.11.2014

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 20.1.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 15 897 832 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 24 034 097 Kč


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Rekonstruované přejezdové zabezpečovací světelné zařízení v km 33,243 je kategorie PZS 3 ZBI vybaveno čtyřmi stožáry se čtyřmi světelnými skříněmi a polovičními závorami přehrazujícími polovinu šíře komunikace. Na železničním přejezdu v km 33,243 byl nově vybudován spodek, svršek a přejezdová konstrukce včetně odvodnění stávajícího železničního přejezdu. Dále bylo provedeno zabezpečení železničního přejezdu moderním zabezpečovacím zařízením reléového typu s elektronickými prvky. Prvky vnitřní i venkovní části PZS byly realizovány nově včetně elektrické přípojky. Součástí stavby bylo také zrušení stávající trafostanice 6kV (TTS606) a její nahrazení novou trafostanicí (TTS801). Dále byla provedena nově nezbytná dílčí části kabelizace především v bezprostředním okolí železničního přejezdu. Technologie PZS byla umístěna do nového technologického domku.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Projekt byl v souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T. Cílem projektu bylo hlavně zvýšení bezpečnosti na přejezdu a zvýšená spolehlivost zařízení dopravní cesty s omezením vlivu lidského činitele.

Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: