Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Zlínský kraj

Přesné místo realizace:
Ústí u Vsetína

Datum zahájení: 15.4.2014   Datum ukončení: 31.8.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 31.10.2014

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 173 842 331 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 290 986 313 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 148 537 193 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Hlavní náplní rekonstrukce TNS bylo zvýšení trakčního výkonu pro zajištění provozuschopnosti napájení trati Hranice n.M. st. Hranice SR a současně také  navýšení trakčního výkonu s vytvořením plnohodnotné duplicity transformátorů 110/23 kV. Ve střednědobém až dlouhodobém horizontu je nutné zajištění dostatečné kapacity pro provoz na dotčených elektrizovaných tratích, bez omezení na straně napájecí soustavy.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: