DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Zlínský kraj

Přesné místo realizace:
Hostětín, Bojkovice, Nezdenice, Pitín, Šumice, Újezdec, Záhorovice, Bohuslavice nad Vláří, Brumov-Bylnice, Slavičín, Štítná nad Vláří-Popov

Datum zahájení: 1.2.2014   Datum ukončení: 28.2.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 20.1.2014

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 188 582 388 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 299 765 917 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 183 123 394 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
V rámci modernizace zabezpečovacího zařízení bylo nasazeno SZZ 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 elektronického typu s ovládáním z JOP s možností výhledového dálkového ovládání. Pro nové zařízení byla provedena kompletně nová dílčí kabelizace a částečně využita kabelizace položená v předchozích stavbách. Stanice Nezdenice, Bojkovice, Slavičín jsou nyní ovládané ze stanice Bojkovice a stanice Bohuslavice nad Vláří, Bylnice, Vlárský průsmyk ze stanice Bylnice. Byla zřízena nová kabelizace optokabelem a realizováno nové přenosové zařízení. Byla doplněna místní kabelizace včetně nových venkovních telefonních objektů. Součástí stavby byla i realizace nového vnitřního sdělovacího zařízení, zařízení ASHS, EZS a kamerového systému. Nově byly zřízeny nebo upraveny stávající systémy TRS a MRS. Stavba řešila kompletní systém dispečerské a řídící techniky včetně technologie pro dálkovou diagnostiku technologických zařízení, včetně přenosu informací na místa stanovené zadavatelem. Současně byla provedena rekonstrukce železničního svršku a zčásti i železničního spodku v minimálním rozsahu pro nové uspořádání kolejiště v žst. Bohuslavice nad Vláří.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: