Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 1.část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n.O.


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Královéhradecký kraj

Přesné místo realizace:
Týniště nad Orlicí

Datum zahájení: 1.5.2014   Datum ukončení: 31.10.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 24.11.2014

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 122 575 353 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 254 988 019 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 111 546 820 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:

Tento projekt byl součástí celkové rekonstrukce trati Solnice - Častolovice - Týniště nad Orlicí. V rámci tohoto projektu byla řešena etapa rekonstrukce žst. Týniště nad Orlicí. Konkrétním obsahem akce bylo:
a) vybudování dvou ostrovních a jednoho jednostranného nástupiště
b) vybudování podchodu pro cestující včetně výtahů pro imobilní
c) zastřešení části nových nástupišť a provizorní úpravy výpravní budovy
d) související rekonstrukce železničního spodku a svršku
e) rekonstrukce sdělovacího zařízení a vytvoření nového infosystému pro cestující
f) vyvolaná rekonstrukce trakčního vedení
g) vyvolaná rekonstrukce staničního zabezpečovacího zařízení.

Projekt byl v souladu s globálním cílem prioritní osy 3 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN T. Cílem bylo především rozšíření žst. Týniště nad Orlicí, kde zřízením vysunutých spojek byla na hradeckém zhlaví umožněna realizace záporného intervalu křižování ve směru Náchod, což umožnilo zahustit vedení vlaků v relaci Náchod - Choceň požadované objednatelem dopravy Královéhradeckého kraje. Další podstatný přínos byl v prodloužení staničních kolejí pro nákladní dopravu a možnost dopravně lepšího využití kolejiště.Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: