Rekonstrukce mostu v km 2,089 trati Děčín - Jedlová


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Ústecký kraj

Přesné místo realizace:
Děčín

Datum zahájení: 29.8.2012   Datum ukončení: 28.4.2014

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 24.11.2014

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 66 900 659 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 126 942 935 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 61 232 123 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:

Železniční most na trati Děčín-Rumburk, v traťovém úseku 0861 Děčín hl.n. jih - Jedlová, v evidenčním kilometru 2,089 mezi železničními stanicemi Děčín hl.n. a Děčín východ, převádí jednokolejnou elektrifikovanou trať přes řeku Labe. Most tvoří ocelová mostní konstrukce osazená v roce 1976 na kamennou spodní stavbu. Mostní konstrukce byla kvůli snížené rychlosti na 30 km/h úzkým hrdlem tohoto traťového úseku.

Předmětem a náplní stavby byla zejména výměna stávající provizorní ocelové konstrukce v poli 10 až 12 za novou ocelovou příhradovou konstrukci s dolní ortotropní mostovkou s průběžným štěrkovým ložem. Rozpětí nosných konstrukcí činí 36,9 + 56,0 + 56,0 m. V prvním a třetím poli byla navržena nosná konstrukce přímopásmová se svislými portály a ve druhém středním poli byla navržena nosná konstrukce s kruhově zakřiveným horním pásem. Zakřivený horní pás pohledově navazuje na mostní konstrukci přes řeku Ploučnici (realizace 8/2005) a zároveň předurčuje hlavní plavební otvor. Dále byla provedena úprava železničního svršku a vyrovnání koleje na mostě a v jeho předpolích, úprava železničního spodku a úprava vedení inženýrských sítí na mostě. Návrhová rychlost byla 50 km/h.Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: