Zvýšení trakčního výkonu TNS Ostrov nad Oslavou


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Vysočina

Přesné místo realizace:
Ostrov nad Oslavou

Datum zahájení: 15.4.2014   Datum ukončení: 31.8.2014

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 24.11.2014

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 190 462 952 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 305 523 200 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 170 178 924 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:

Stavba se nacházela na dvojkolejné celostátní trati č. 324 Odb. Brno-Židenice - Havlíčkův Brod v železniční stanici Ostrov nad Oslavou. Ve stanici je v km 78,255 situovaná trakční napájecí stanice (TNS), v níž se transformuje napětí 3 x 110 kV na 1 x 25 kV, které slouží pro napájení trakčního vedení 25 kV, 50 Hz v úseku Ostrov nad Oslavou - Vlkov u Tišnova a Ostrov nad Oslavou - Ronov nad Sázavou. TNS byla uvedena do provozu v roce 1966.

Obsahem stavby byla modernizace technologie rozvodny 110 kV, současně bylo řešeno i provizorní napájení během výstavby. V rámci stavby byla rekonstruována jednotlivá technologická zařízení napájecí stanice, včetně areálových rozvodů vn, nn, trafostanice 35/0,4 kV a 22/0,4 kV, osvětlení, kanalizace a komunikací. Nová rozvodna je ve venkovním provedení, transformátory 110/27 kV jsou umístěny na nových krytých stanovištích, celková dispozice rozvodny R110 kV byla změněna. Součástí je systém kontroly ve funkci chránění, regulace napětí, ovládání, měření a monitorování technologie R110 kV. Současně stavba obsahovala novou vnitřní skříňovou rozvodnu 25 kV.

Cílem bylo uvedení technologického zařízení trakční měnírny do technického stavu, který zajišťuje parametry vyžadované současnou legislativou, minimalizaci nároků na údržbu a bezpečnost a plynulost železniční dopravy. Realizace stavby umožnila zajistit provozuschopnost železniční dopravy, dostatečnou kapacitu pro současnou i budoucí dopravní zátěž a spolehlivé napájení elektrizovaných tratí.Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: