Železniční přejezdy na trati Jaroměř - Trutnov


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Královéhradecký kraj

Přesné místo realizace:
Jaroměř, Vysokov, Česká Skalice, Provodov-Šonov, Malé Svatoňovice, Velké Svatoňovice

Datum zahájení: 2.2.2015   Datum ukončení: 31.8.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 24.11.2014

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 69 392 137 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 111 422 662 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 59 492 792 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Projekt řešil rekonstrukci přejezdů  výstavbou, případně rekonstrukcí světelných přejezdových zabezpečovacích zařízení na úrovňových kříženích celostátní jednokolejné, neelektrizované trati č. 032 Jaroměř – Trutnov se silničními komunikacemi různých úrovní, včetně rekonstrukce přejezdových vozovek a z toho plynoucích úprav železničního svršku a spodku. Realizací projektu došlo ke zvýšení bezpečnosti, odstranění pomalých jízd a zvýšení plynulosti silniční i drážní dopravy.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšením železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Účelem stavby bylo také zvýšení bezpečnosti železničního a silničního provozu, zejména zvýšení bezpečnosti na uvedených železničních přejezdech, zvýšená spolehlivost zařízení železniční dopravní cesty s omezením vlivu lidského činitele a centralizací zabezpečovacího zařízení. Stavba přispěla k plynulosti železničního a silničního provozu.

Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: