Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Praha - Kolín


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Praha 10, Úvaly, Rostoklaty, Tuklaty, Český Brod, Klučov, Poříčany

Datum zahájení: 24.2.2014   Datum ukončení: 24.11.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 7.10.2014

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 107 648 798 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 163 568 018 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 77 221 979 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Stávající zabezpečovací zařízení neumožňovalo nasadit systém ETCS (European Train Control System) na celou trať Praha - Kolín. V rámci tohoto projektu byly provedeny potřebné úpravy zabezpečovacího zařízení v úseku Úvaly - Poříčany a v žst. Praha-Malešice. Do existujících kabelových tras byla položena nová kabelizace, která nahrazuje stávající nevyhovující kabely. Po této nové kabelizaci byly následně přenášeny jednotlivé informace a stavy stávajícího zařízení, provoz v původní kabelizaci byl ukončen. Souvislou novou kabelizaci byla vybudována v úseku Poříčany - Český Brod - Úvaly. V úseku Český Brod - Úvaly byl navíc vybudován nový automatický blok při využití maximálního rozsahu stávajícího zabezpečovacího zařízení. V žst. Český Brod byl upraven napájecí zdroj pro zajištění napájení nových kolejových obvodů. Mezi Českým Brodem a Úvaly bylo zřízeno diagnostické zařízení s indikátorem horkoběžnosti ložisek, indikátorem horkých brzd a obručí a indikátorem plochých kol.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Cílem projektu bylo rovněž zvýšení efektivity a bezpečnosti železničního provozu. Byla provedena taková rekonstrukce stávajícího zabezpečovacího zařízení, aby bylo možné následně v daném traťovém úseku zavést evropský interoperabilní systém ETCS. Úprava kolejových obvodů zajistila jejich správné fungování i při pojíždění vozidly s vysokým výkonem a asynchronními motory.

Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: