Železniční přejezdy na trati Kroměříž - Zborovice


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Zlínský kraj

Přesné místo realizace:
Kroměříž, Šelešovice, Jarohněvice, Soběsuky, Zborovice, Zdounky

Datum zahájení: 2.2.2015   Datum ukončení: 30.8.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 19.9.2014

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 74 987 437 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 96 786 592 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 74 947 778 Kč (k 27.9.2022)
Základní informace o projektu:
Projekt řešil rekonstrukci přejezdů spočívající ve výstavbě světelných přejezdových zabezpečovacích zařízení (PZS) na úrovňových kříženích regionální dráhy Kroměříž - Zborovice se silničními komunikacemi různých úrovní, jeden přejezd byl zabezpečen uzamykatelnou závorou. Přejezd v km 9,411 byl zabezpečen novým PZS s polovičními závorami kategorie PZS 3ZBI se dvěma výstražníky se závorami, bez stavebních úprav. Přejezd v km 13,922 byl zabezpečen novým PZS s polovičními závorami kategorie PZS 3ZBI se dvěma výstražníky, byla provedena sanace železničního spodku a rekonstrukce železničního svršku. Přejezd v km 14,492 byl zabezpečen novým PZS s celými závorami kategorie PZS 3ZBI se třemi výstražníky, byla provedena sanace železničního spodku a rekonstrukce železničního svršku. Přejezd v km 14,660 byl zabezpečen stávajícím způsobem doplněným uzamykatelnou závorou. Přejezd v km 15,643 byl zabezpečen novým PZS s celými závorami kategorie PZS 3ZBI se třemi výstražníky se třemi světlovými skříněmi, byla provedena sanace železničního spodku a rekonstrukce železničního svršku. Přejezd v km 16,158 byl zabezpečen novým PZS s celými závorami kategorie PZS 3ZBI se dvěma výstražníky, byla provedena sanace železničního spodku a rekonstrukce železničního svršku. Přejezd v km 16,470 byl zabezpečen novým PZS s celými závorami kategorie PZS 3ZBI se čtyřmi výstražníky se šesti světlovými skříněmi, byla provedena sanace železničního spodku a rekonstrukce železničního svršku. Přejezd v km 16,583 byl zabezpečen novým PZS s celými závorami kategorie PZS 3ZBI se čtyřmi výstražníky, byla provedena sanace železničního spodku a rekonstrukce železničního svršku.
Napájecí přípojky pro PZS byly rekonstruovány nebo vyměněny za  nové. Návrhový stav byl řešen pro současnou traťovou rychlost 60 km/h. Rychlost silničních vozidel byla zvýšena ze současných 30 km/h na 50 km/h. Železniční trať i úrovňové přejezdy a na ně navazující pozemní komunikace se konfiguračně nezměnily.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: