Železniční přejezdy na trati Frýdlant n. O. - Ostravice


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Moravskoslezský kraj

Přesné místo realizace:
Frýdlant nad Ostravicí, Ostravice

Datum zahájení: 14.7.2014   Datum ukončení: 27.2.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 19.8.2014

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 126 687 858 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 217 290 119 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 106 116 482 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:

Projekt řešil rekonstrukci přejezdů spočívající ve výstavbě, případně rekonstrukci světelných přejezdových zabezpečovacích zařízení (PZS) na úrovňových kříženích regionální dráhy Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice se silničními komunikacemi různých úrovní, včetně rekonstrukce přejezdových vozovek a z toho plynoucích úprav železničního svršku a spodku a nových napájecích přípojek. V novém stavu je stavba řešena pro traťovou rychlost 80 km/h. Rychlost pro přejíždějící silniční vozidla byla zvýšena ze současných 30 km/h na 50 km/h.

Projekt byl v souladu s globálním cílem prioritní osy 3 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN T. Cílem Projektu bylo hlavně zvýšení bezpečnosti na uvedených železničních přejezdech, zvýšená spolehlivost zařízení železniční dopravní cesty s omezením vlivu lidského činitele a centralizací zabezpečovacího zařízení. Stavba přispěla k plynulosti železničního a silničního provozu.Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: