Rekonstrukce mostu v km 160,319 trati Chomutov - Cheb


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Karlovarský kraj

Přesné místo realizace:
Stráž nad Ohří

Datum zahájení: 1.2.2014   Datum ukončení: 30.11.2014

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 19.8.2014

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 49 727 517 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 87 879 952 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 35 449 201 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Trať Chomutov-záp.zhlaví (mimo)-Cheb je významnou komunikací železniční sítě České republiky, která je součástí železniční tratě spojující Ústí nad Labem s Chebem. Trať spadá do sítě TEN-T. Jedná se o dvoukolejnou elektrifikovanou trať. Předmětem stavby byla komplexní rekonstrukce mostu přes řeku Ohře a její inundace v katastrálním území Damice a Jakubov. Stavba představovala rekonstrukci nosné konstrukce pod druhou kolejí a částečnou přestavbu spodní stavby, která ve stavu po rekonstrukci bezpečně přenáší zvýšené zatížení od dopravy do základů a zároveň je tvarově přizpůsobena nové ocelové konstrukci. Most byl demontován a nahrazen novou svařovanou konstrukcí o třech polích s délkou přemostění 100 m. Nová ocelová konstrukce je tvořena spojitou plnostěnnou konstrukcí s horní plechovou ortotropní mostovkou, tvořící žlab kolejového lože. Opěry a pilíře mostu byly zesíleny tryskovou injektáží. Na rekonstruovaném mostě bylo zřízeno průběžné uzavřené kolejové lože. Železniční svršek na mostě a nejbližším předmostí byl proveden ve složení: kolejnice S49 na betonových pražcích B91 s pružným bezpodkladnicovým uložením. V rámci stavby byla rovněž rekonstruována geometrická poloha koleje (směrové a výškové vyrovnání koleje, úprava převýšení a přechodnice).

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Projekt byl v souladu s globálním cílem prioritní osy 1 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T. Hlavním cílem této stavby bylo zachování provozu dvoukolejné trati, při požadované třídě zatížení, prostorové průchodnosti a traťové rychlosti.

Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: