GSM-R uzel Praha (Beroun - Praha - Benešov)


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
okresy: Praha, Praha-západ, Beroun, Praha-východ, Nymburk, Benešov

Datum zahájení: 19.3.2014   Datum ukončení: 19.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 19.8.2014

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 298 454 999 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 446 648 105 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 287 898 250 Kč (k 2.10.2023)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Hlavní náplní stavby byla výstavba základnových stanic (BTS), které nyní zajišťují šíření signálu GSM-R podél tratí Praha - Králův Dvůr, Praha - Benešov a Praha - Lysá nad Labem a spojení mezi uživatelem sítě a jejím centrálním spojovacím systémem. Stavba dále řešila úpravu vybraných stávajících BTS uzlu Praha a výstavbu pozemní telekomunikační infrastruktury, která je pro provoz systému GSM-R potřebná. Realizací stavby došlo k úplnému pokrytí uvedených traťových úseků signálem GSM-R v kvalitě, potřebné pro nasazení zabezpečovací aplikace ETCS úrovně 2. Projekt vyřešil pokrytí 120 km trati. Výstavba jednotlivých BTS pro mobilní síť GSM-R měla ohraničený lokální charakter. Práce byly orientovány na výstavbu nového stožáru základnové stanice s anténním systémem, na výstavbu nového technologického domku o půdorysu cca 8 m2, dále i přístrojové skříně pro umístění elektroniky o půdorysu cca 2 m2, na pokládku koaxiálních kabelů k anténám, optických kabelů ke sdělovacím železničním sítím a silnoproudých kabelů k napájecím zdrojům nízkého napětí.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Výstavba sítě GSM-R vytváří základní radiokomunikační infrastrukturu pro železniční provoz v národním a mezinárodním železničním provozu. Stavba  zajišťuje mobilní telekomunikační a datovou komunikaci pro potřeby železničního provozu. Realizací stavby došlo k úplnému pokrytí tratě signálem GSM-R, odpovídající standardu EIRENE (standard Evropské integrované traťové rádiové sítě) v kvalitě potřebné pro nasazení zabezpečovacího systému ETCS L2. Realizace projektu vedla ke zjednodušení a zrychlení železničního provozu, zejména mezinárodního.

Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: