Publicita a vzdělávání ŘO OPD


Příjemce:
Ministerstvo dopravy

Místo realizace projektu:
Celá ČR

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 1.1.2007   Datum ukončení: 31.12.2010

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 11.7.2007

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
7 - Technická pomoc OP Doprava

Oblast podpory:
7.1 - Technická pomoc

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 33 645 313 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 39 586 215 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 30 280 782 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapěSoubory ke stažení


Základní informace o projektu:
Publicita:
Tato část projektu sloužila k zajištění všech aktivit vyplývajících z povinnosti realizovat Komunikační plán OP Doprava. Obecně se jednalo o zajištění odpovídající publicity a informovanosti o OP Doprava. Možné aktivity projektu byly podrobně rozpracovány ve vlastním Komunikačním plánu OP Doprava.

Vzdělávání:
V rámci této části projektu se v zájmu zajištění zkvalitňování implementační struktury OPD  jednotliví pracovníci účastnili školení a seminářů, které jim umožnily prohloubení znalostí v problematikách souvisejících s jejich specifickými pracovními úkoly.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:

 Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: