Železniční přejezdy na trati Trutnov - Teplice n.M.


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Královéhradecký kraj

Přesné místo realizace:
Adršpach, Teplice nad Metují, Trutnov, Chvaleč, Jívka, Radvanice

Datum zahájení: 1.3.2015   Datum ukončení: 30.6.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 23.6.2014

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 88 001 935 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 140 081 152 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 5 287 000 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Přejezdy se nacházejí na jednokolejné regionální trati č. 509B (dle TTP) Trutnov střed - Teplice nad Metují (dle knižního jízdního řádu 047). Trať není elektrifikovaná a je provozována nezávislou trakcí. Traťová rychlost byla 50 km/h, zábrzdná vzdálenost 400 m. Trať byla provozována podle předpisu SŽDC (ČD) D3 s dirigujícím dispečerem ve stanici Teplice nad Metují. Traťová rychlost byla v oblasti většiny přejezdů snížena na 10 až 30 km/h z důvodu špatných rozhledových poměrů. Projekt řešil rekonstrukci přejezdů spočívající ve výstavbě světelných přejezdových zabezpečovacích zařízení (PZS) na úrovňových kříženích regionální dráhy Trutnov střed - Teplice nad Metují se silničními komunikacemi různých úrovní, včetně rekonstrukce přejezdových konstrukcí, přejezdových vozovek a z toho plynoucích úprav železničního svršku a spodku a nových napájecích přípojek. V novém stavu je stavba řešena pro výhledovou traťovou rychlost 60 km/h. Rychlost silničních vozidel byla zvýšena ze současných 30 km/h na 50 km/h. Železniční trať i úrovňové přejezdy a na ně navazující pozemní komunikace se konfiguračně nezměnily.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: