Revitalizace trati České Budějovice - Volary


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Jihočeský kraj

Přesné místo realizace:
České Budějovice, Boršov nad Vltavou, Srnín, Český Krumlov, Holubov, Hořice na Šumavě, Kájov, Křemže, Přísečná, Zlatá Koruna, Nová Pec, Volary

Datum zahájení: 1.3.2014   Datum ukončení: 31.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 10.6.2014

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: 15.11.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 1 158 090 127 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 831 222 723 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 1 101 559 779 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:

Stavba probíhala na jednokolejné trati Volary - České Budějovice. Na trati je 14 železničních stanic a dopraven. Traťová rychlost byla 50 - 70 km/h s lokálními omezeními až na 20 km/h, zábrzdná vzdálenost je 400 a 700 m. Trať v úseku Volary - Černý Kříž - Kájov byla provozována podle předpisu SŽDC (ČD) D3 s dirigujícím dispečerem ve Volarech, v úseku Kájov - České Budějovice podle předpisu SŽDC (ČD) D2. Předmětem stavby bylo zvýšení cestovní rychlosti a kultury cestování, zvýšení bezpečnosti vlakové dopravy a racionalizace řízení provozu. V celém úseku stavby je provoz podle předpisu SŽDC (ČD) D2. Provoz na trati zůstal v nezávislé trakci. V úseku Volary (mimo) - Boršov nad Vltavou je nové zabezpečovací a sdělovací zařízení stanic a dopraven pro novou konfiguraci kolejiště a pro dálkové řízení z Kájova s výhledem  přemístěním dispečerského centra do Českých Budějovic. Vybrané výhybky byly vybaveny elektrickým ohřevem výměn, rekonstruováno nebo nově vybudováno bylo venkovní osvětlení dopraven a zastávek.Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Stavba Revitalizace trati České Budějovice-Volary představovala vybudování těchto rozhodujících kapacit:
    - Částečná rekonstrukce železničního svršku převážně novým materiálem S49 a zčásti regenerovaným;
    - Modernizace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení (zabezpečení stanic a trati zabezpečovacím zařízením 3. kategorie dle technické normy železnic 34 2620);
    - Zvýšení traťové rychlosti na 75 km/h (v úseku České Budějovice - Boršov nad Vltavou na 90 km/h);
    - Průměrné jízdní doby pro osobní vlaky 141 min, resp. 148 min v případě 60minutového intervalu mezi spoji v úseku Kájov - Volary (časová úspora 26, resp. 19 min);
    - Rekonstrukce mostů a objektů na stanovenou třídu zatížitelnosti při nejvyšší traťové rychlosti.


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: