Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Kutná Hora – Zruč


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Kutná Hora, Štipoklasy, Malešov, Zbraslavice

Datum zahájení: 1.4.2014   Datum ukončení: 31.12.2014

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 30.5.2014

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 43 780 081 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 59 826 792 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 40 570 930 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu bylo 6 přejezdů, které byly zabezpečeny pouze výstražnými kříži. Přejezdy se nachází na trati 519B Kutná Hora – Zruč nad Sázavou. Na těchto přejezdech bylo vybudováno nové světelné přejezdové zabezpečovací zařízení. U přejezdů byly umístěny výstražníky a typové reléové domky. Na kolejnice byla umístěna čidla počítače náprav pro detekci volnosti kolejových úseků. Z domku byla k výstražníkům, přejezdníkům a čidlům počítače náprav položena nová kabelizace. Pro přejezdy byly vybudovány nové přípojky nízkého napětí (NN). Na přejezdu v kilometru 21,963 byly prováděny úpravy železničního svršku a spodku. U ostatních přejezdů se do železničního svršku a spodku nezasahovalo . Hlavním cílem projektu bylo odstranění snížených rychlostí drážní vozidel, které byly u těchto přejezdů z důvodu nepříznivých rozhledových poměrů. Dalším sledovaným cílem bylo zvýšení bezpečnosti na těchto vybraných přejezdech. V novém stavu je stavba řešena pro traťovou rychlost 50 km/h. V úseku Štipoklasy - Zbraslavice pro 60 km/h. Rychlost silničních vozidel byla zvýšena na 50 km/h z dosavadního nutného zastavení na značce STOP u všech přejezdů.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: