Vybavení železničních kolejových vozidel společnosti IDS CARGO a.s. vozidlovým terminálem GSM-R


Příjemce:
IDS CARGO, a.s.

Místo realizace projektu:
Olomoucký kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 1.3.2013   Datum ukončení: 31.12.2014

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 3.7.2013

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 1 565 700 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 5 305 200 Kč
Základní informace o projektu:
Projekt se týkal dodávky terminálů GSM-R dle specifikace TSI CCS class A v rámci upgradu stávající analogové radiostanice, případně terminálu GSM-R a současně analogové radiostanice v rámci jednoho technologického kompletu.
Žadatel byl k datu podání žádosti vlastníkem 10 kusů kolejových vozidel. Z toho 2 kusy byly vybaveny analogovou radiostanicí  VS47. Rozšíření radiostanic o režim GSM-R posunulo vozidla do oblasti evropské drážní komunikační interoperability. Realizací projektu bylo dosaženo 100% podílu vybavení vozidel uchazeče v souvislosti s celkovým počtem vozidel uchazeče provozujících výkony na tratích TEN-T.
Vozidlová radiostanice je v tomto případě schopna operovat v režimech/systémech:
- třída A; digitální komunikační systém GSM-R
- třída B; analogový komunikační systém TRS
- komunikační systémy pro určený mezinárodní a příhraniční provoz

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: