Řízení programu OP Doprava


Příjemce:
Ministerstvo dopravy

Místo realizace projektu:
Celá ČR

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 1.1.2007   Datum ukončení: 31.12.2010

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 11.7.2007

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
7 - Technická pomoc OP Doprava

Oblast podpory:
7.1 - Technická pomoc

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 112 391 815 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 132 225 665 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 101 152 633 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Oblast technické pomoci Operačního programu Doprava Řízení programu se zaměřovala na financování aktivit podporujících přípravu programu, výběr projektů, hodnocení programu a monitorování implementace programu. Dále byla tato oblast zaměřena na tvorbu metodických dokumentů a programového manuálu. Velmi důležitou součástí této oblasti bylo také zajištění odpovídajících kontrolních mechanizmů na projektové úrovni (např. supervize velkých projektů, kontroly a administrace žádostí o platbu atp.). Zajištěním odpovídajících kontrolních mechanismů bylo dosaženo souladu s nařízeními EK, která požadují od Řídícího Orgánu realizaci příslušných kontrol.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Financovaly se také služby poskytované externími společnostmi, zejména administrativní a odborná podpora jednotlivých činností vykonávaných Řídícím orgánem (např. výdaje spojené s právní podporou, zajištěním konzultačních a poradenských služeb, zajištěním konzultací v oblasti legislativy, hodnocení projektů atp.). Dále bylo v rámci projektu řešeno financování přípravy, hodnocení a monitorování programů reprodukce majetku (prováděcí dokumentace k OPD). Současně byly financovány aktivity zaměřené na metodickou podporu a organizačně technické zabezpečení této oblasti.

Většina prostředků v rámci tohoto projektu byla směřována na zajištění supervizí projektů realizovaných z OPD.


Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: