Vybavení vozidel systémem GSM-R, TSS Cargo


Příjemce:
TSS Cargo, a.s.

Místo realizace projektu:
Moravskoslezský kraj

Přesné místo realizace:
Moravská Ostrava a Přívoz Hulín Hradec králové Lovosice Starý Plzenec

Datum zahájení: 1.4.2013   Datum ukončení: 31.12.2014

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 3.7.2013

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 3 327 750 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 10 416 000 Kč
Základní informace o projektu:

Cílem projektu bylo vybavit 26 ks kolejových vozidel vozidlovým terminálem, který je kompaktibilní v infrastrukturní síti GSM-R ve standardu Eirene dle TSI CCS, třida A.Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: