Doplnění překládacích mechanismů na vlečce "Vlečka - přístav Mělník"


Příjemce:
České přístavy, a.s.

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Mělník

Datum zahájení: 1.7.2013   Datum ukončení: 30.11.2014

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 11.11.2013

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Oblast podpory:
6.1 - Podpora multimodální nákladní přepravy, nákup dopravních prostředků pro KD a přepravních jednotek pro KD, modernizace překladišť KD

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 3 798 676 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 11 314 000 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 3 798 676 Kč (k 4.2.2011)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:

Společnost České přístavy, a.s. provozovala na vlečce jeden vlastní překládací mechanismus - čelní kolový výsuvný stohovač. Stohovač byl vyroben v roce 1999 a z provozního hlediska byl za hranicí své ekonomické životnosti. V souvislosti s provozováním rozšířeného překladiště bylo nutné zvýšit jeho překládací kapacitu s ohledem na předpokládané zvýšení manipulací v překladišti. Projekt spočíval v pořízení 1 ks nového a moderního překládacího mechanismu pro překládku jednotek kombinované dopravy na vlečce v přístavu Mělník. Realizací projektu došlo ke zvýšení využití vlečky i kapacity překladiště kombinované dopravy v přístavu Mělník.

Pořízení 1 ks čelního kolového výsuvné stohovače zvýšilo kapacitní možnosti překladiště. Tím došlo ke zvýšení objemu kombinované přepravy po železnici při využití stávající vlečky. Projekt v obecném kontextu rovněž přispěl ke zlepšení ekologických podmínek v přístavu Mělník a jeho okolí.Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: