2 kusy překládačů kontejnerů


Příjemce:
AWT Doprava, a.s.

Místo realizace projektu:
Moravskoslezský kraj

Přesné místo realizace:
Paskov

Datum zahájení: 20.9.2013   Datum ukončení: 31.8.2014

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 25.6.2013

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Oblast podpory:
6.1 - Podpora multimodální nákladní přepravy, nákup dopravních prostředků pro KD a přepravních jednotek pro KD, modernizace překladišť KD

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 8 838 980 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 25 997 000 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 8 838 980 Kč (k 4.2.2011)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:

Žadatel má ve svém vlastnictví pozemky v Paskově, na kterých provozuje železniční vlečku jako součást překladiště kombinované dopravy s veřejným přístupem. Vybudoval zde nové kolejiště železniční vlečky a zpevněné manipulační a skladovací plochy. Vlastní 1 čelní překladač kontejnerů, který vzhledem ke zvýšenému objemu přeprav kapacitně nestačil.

Předmětem projektu bylo pořízení dvou kusů nových čelních překladačů. Na rozdíl do současně využívaného překladače jsou dva nové čelní překladače vybaveny kleštinami umožňujícími překládku nejen kontejnerů ale také silničních intermodálních návěsů, jejichž poptávka po přepravě neustále roste.

Pořízením 2 ks čelních překladačů se vytvořily podmínky pro denní odbavení až 6 ucelených vlaků kombinované dopravy. Zkrátily se tím časy pro přistavování železničních vozů o polovinu. Výsledkem je více než trojnásobný nárůst přeprav zboží kombinovanou dopravou.

Realizace projektu zvýšila objem kombinované dopravy po železnici, snížila negativní vlivy silniční nákladní dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví snížením emisí a rovněž přispěla ke snížení nehodovosti způsobené silniční nákladní dopravou.Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: