Modernizace PZM a SZZ v obvodu ŽST Střelské Hoštice


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Jihočeský kraj

Přesné místo realizace:
Střelské Hoštice

Datum zahájení: 30.4.2014   Datum ukončení: 30.4.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 5.3.2014

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 25 646 388 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 40 302 495 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 24 952 836 Kč (k 2.10.2023)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem žádosti byly dvě stavby sloužící ke zvýšení bezpečnosti silniční a železniční dopravy. Obě stavby se nacházely v katastrálním území Střelské Hoštice na železniční trati 190, která vede z Českých Budějovic do Plzně. Jedná se o jednokolejnou elektrizovanou trať, která je součástí sítě TEN-T. Kromě regionálních vlaků po trati jezdí i rychlíky z Českých Budějovic do Plzně. Většina vlaků jezdí v pravidelných taktech. První stavba řešila náhradu stávajících mechanických závor na přejezdu P1174 v km 284,561 novým světelným zabezpečovacím zařízením PZS (přejezdové zabezpečovací zařízení světelné) se závorami kategorie PZS 3ZBI. Dále došlo k úpravě SZZ (staniční zabezpečovací zařízení) Střelské Hoštice tak, že v novém stavu je výhybka č. 1 ovládána pomocí elektromotorického přestavníku. Druhá stavba řešila náhradu stávajících mechanických závor na přejezdu P1175 v km 285,541 novým světelným zabezpečovacím zařízením PZS 3ZBI a na přejezdu P1176 v km 285,802 novým světelným zabezpečovacím zařízením.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 1 OPD, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti zkrácením jízdní doby, zatraktivnění železniční dopravy pro cestující a zlepšení přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: