Železniční přejezdy na trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Zlínský kraj

Přesné místo realizace:
Valašské Meziříčí, Zašová

Datum zahájení: 1.5.2014   Datum ukončení: 30.11.2014

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 23.1.2014

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 43 440 059 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 67 103 153 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 39 565 170 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem žádosti bylo 5 přejezdů nacházejících se na jednokolejné trati č. 281 Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm Stavbou byly rekonstruovány přejezdy v km 1,352, 3,272, 3,779, 4,139 a 4,344, které byly zabezpečeny výstražnými kříži. Traťová rychlost byla vzhledem k špatným rozhledovým poměrům omezená a byly zavedeny pomalé jízdy 40 km/h. Po realizaci projektu je tato rychlost zvýšena na 60 km/h, v budoucnu umožní případné zvýšení rychlosti až na 85 km/h (za podmínky přechodu řízení tratě z D3 na D2). Přejezd v km 1,352 byl rekonstruován novým PZS (přejezdové zabezpečovací zařízení světelné) reléového typu s elektronickými prvky kategorie 3 ZBI vybaveno pěti stožáry s šesti světelnými skříněmi a celými závorami, včetně rekonstrukce železničního svršku, el. přípojky vč. kabelizace, a rekonstrukce přejezdové konstrukce. Kromě zvýšení bezpečnosti na přejezdu realizace stavby umožnila zrušení  pomalých jízd a dosažení současné traťové rychlosti tj. 60 km/h a budoucí zvýšení rychlosti průjezdu přes přejezd (předpoklad 85 km/h). Přejezd v km 3,272 byl rekonstruován novým PZS reléového typu s elektronickými prvky kategorie 3 ZBI vybaveno pěti stožáry s šesti světelnými skříněmi a celými závorami a v případě přejezdu 3,779 kategorie 3 SBI vybaveno dvěma stožáry se čtyřmi světelnými skříněmi bez závor. V obou případech byl rekonstruován železniční svršek a spodek, el. přípojky vč. kabelizace a přejezdové konstrukce, u přejezdu 3,272 vč. vybudování nového chodníku. Přejezdy v km 4,139 s 4,344 byly rekonstruovány novým PZS reléového typu s elektronickými prvky kategorie 3 SBI vybaveno dvěma stožáry se dvěma světelnými skříněmi bez závor , včetně rekonstrukce železničního svršku a spodku a přejezdové konstrukce u přejezdu v km 4,344, el. přípojky vč. kabelizace u přejezdu v km 4,319. Technologie PZS byla umístěna do nového technologického domku (RD), který je umístěn poblíž přejezdu v km 4,139 a je společný pro umístění technologie obou přejezdů.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Projekt byl v souladu s globálním cílem prioritní osy 3 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN T. Cílem Projektu bylo hlavně zvýšení bezpečnosti na uvedených železničních přejezdech, zvýšená spolehlivost zařízení železniční dopravní cesty s omezením vlivu lidského činitele a centralizací zabezpečovacího zařízení. Stavba přispěla k plynulosti železničního a silničního provozu.

Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: