Silnice I/44 Vlachov - Rájec


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Olomoucký kraj

Přesné místo realizace:
Rájec, Zvole, Lukavice

Datum zahájení: 19.2.2009   Datum ukončení: 31.12.2013

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 6.3.2012

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 1 009 526 209 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 142 488 203 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 877 187 826 Kč (k 2.10.2023)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla výstavba přeložky silnice I/44 v celkové délce 3,983 km, z toho 2,889 km v kategorii S 22,5/100 a 1,094 km v kategorii S 9,5/60, která byla řešena jako obchvat obcí Vlachov a Zvole. Součástí stavby byly 4 mostní objekty o celkové délce 140,37 m, přeložky navazujících silnic II. a III. třídy a účelových komunikací a přeložky inženýrských sítí. Začátek úseku byl před obcí Vlachov v prostoru plánované MÚK Vlachov. Přeložka vede západně od obce Vlachov přes Slavoňovský potok, silnici III/31523 do Slavoňova, přes potok z Vlachova dolu a dále přes Vranovský potok v obchvatu obce Zvole, přes Zvolský potok a místní komunikaci. Konec trasy je v prostoru výhledové MÚK Zvole za obcí Zvole.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:

 Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: