Silnice I/58 Příbor - obchvat


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Moravskoslezský kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 15.10.2008   Datum ukončení: 6.2.2012

Datum předběžného schválení projektu
Řídícím orgánem OP Doprava:
20.4.2009

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: dosud neschváleno

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 1 168 817 930 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 475 964 747 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 1 052 393 106 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem stavby bylo vybudování silničního obchvatu města Příbora. Stavba byla rozdělena na 2 úseky silnice I/58. Úsek komunikace I/58 v obci Lubina v délce 1,618 km - kategorie S 11,5/60 a úsek západního obchvatu města Příbora v délce 3,710 km - kategorie S 11,5/80.  V úseku Lubina se jednalo o rekonstrukci a úpravu stávající silnice. V úseku kolem města Příbor se  jednalo o vybudování  západního obchvatu města Příbora a jeho připojení na stávající silnici I/58 na začátku obchvatu. Konec obchvatu je v místě napojení na silnici I/48 prostřednictvím MÚK. Součástí řešení MÚK byla i nezbytná úprava silnice I/48 v délce 1,831 km v kategorii R 25,5/120. Součástí stavby bylo i vybudování 9 mostů v celkové délce 289 m, jedné opěrné zdi a přeložek inženýrských sítí a dotčených komunikací.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: