Silnice I/38 Moravské Budějovice - obchvat


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Vysočina

Přesné místo realizace:
Moravské Budějovice

Datum zahájení: 12.5.2008   Datum ukončení: 28.2.2011

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 3.4.2008

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: 15.7.2011

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 1 056 130 672 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 301 353 074 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 950 000 785 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Obecný popis hmotného předmětu projektu
Projekt „Silnice I/38 Moravské Budějovice – obchvat“ se nachází v jižní části kraje Vysočina. Začátek nové trasy byl situován těsně za obcí Litohoř, kde se nová trasa odklání od stávající silnice, pokračuje západně od města Moravské Budějovice a jeho místní části Lažínky a vrací se na původní trasu nedaleko hranic kraje Vysočina a Jihomoravského.

Stavba byla jednou z etap celkové přestavby silnice I/38 v úseku dálnice D1 – Jihlava – Znojmo. Jednalo se o časově, technicky i finančně nezávislý úsek na ostatních akcích. Na stavbu I/38 Moravské Budějovice – obchvat budou napojeny další etapy modernizace tahu I/38 jako Jakubov – obchvat, Želetava – obchvat, MÚK Kasárna, Dlouhá Brtnice – obchvat a Jihlava – Stonařov.

Technický popis investice od infrastruktury
- Výstavba silničního tělesa v kategorii S 11,5/100 v celkové délce hlavní trasy 6,353 km
- 2 mimoúrovňové křižovatky
- 1 úrovňová styková křižovatka se silnicemi II. a III. třídy
- 5 mostních objektů o celkové délce 622 m
- Přeložky silnic II. a III. Třídy v celkové délce 1,72 km
- Přeložky inženýrských sítí
- Protihluková stěna výšky 3 m vlevo v úseku km 1,600 – 2,450 u nejbližší obytné zástavby


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 27.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: