Silnice I/15 Sedlec, most ev.č. 15-025a


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Ústecký kraj

Přesné místo realizace:
Korozluky

Datum zahájení: 1.3.2008   Datum ukončení: 28.2.2009

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 6.2.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 75 542 110 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 91 953 070 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 67 585 818 Kč (k 2.10.2023)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Stávající most byl zdemolován až po úroveň základů. Bylo zachováno stávající umístění pilířů a opěr spodní stavby, v maximální míře byly využity základy stávajícího objektu. Spodní stavba nového mostu je monolitická železobetonová. Nosná konstrukce mostu je navržena jako spřažená. Prostorové uspořádání na mostě, stejně jako směrové a výškové vedení, zůstaly zachovány.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
 


Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: