Vybavení vozidel systémem GSM-R, Traťová strojní společnost, a.s.


Příjemce:
Traťová strojní společnost, a.s.

Místo realizace projektu:
Zlínský kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 1.5.2010   Datum ukončení: 30.10.2014

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 27.5.2011

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 5 368 175 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 20 053 000 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 5 368 175 Kč (k 8.12.2023)
Základní informace o projektu:
Cílem projektu bylo vybavit 32 vozidel vozidlovým terminálem, který je kompaktibilní v infrastrukturní síti GSM-R ve standardu Eirene dle TSI CCS, třída A.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: