Radiostanice GSM-R ČD Cargo v letech 2013-2014


Příjemce:
ČD Cargo

Místo realizace projektu:
Hlavní město Praha

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 2.1.2013   Datum ukončení: 30.6.2014

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 3.7.2013

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 20 332 000 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 67 648 000 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 20 332 000 Kč (k 27.9.2022)
Základní informace o projektu:
ČD Cargo, a.s. připravila seznam vozidel, které bylo třeba vybavit zařízením GSM-R s ohledem na možné instalace vozidel tak, aby nebyla omezena poskytovaná kapacita služeb. Celkový počet vozidel byl rozdělen podle řad vozidel s tím, že v první části budou mít přednost vozidla, která již mají schválenou dokumentaci DÚ a znamená to u nich dokončit vybavení již započatých řad vozidel. V roce 2013 projekt vybavil 49 vozidel GSM-R a v roce 2014 vybavil dalších 55 vozidlovými terminály GSM-R. Další detailní postup pak byl určen dokumentací na zástavbu na jednotlivé řady. Zkráceně je možné popsat inovaci jako mechanické dosazení ovládacích rozhraní MMI (man-machine-interface), skříně elektroniky a předepsané kabeláže. Elektrická část představuje připojení na palubní síť, propojení antén a konečné oživení  a kontrolu systému s předáním oprávněnému zástupci odběratele/zadavatele.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: