Silnice I/57 Semetín - Bystřička,1.stavba


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Zlínský kraj

Přesné místo realizace:
Jablůnka, Ratiboř

Datum zahájení: 19.10.2005   Datum ukončení: 30.11.2010

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 3.4.2008

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: 30.9.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 981 079 571 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 447 453 457 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 882 214 070 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Obsahem projektu byla výstavba silnice v kategorii S 22,5/90 v celkové délce 2,581 km. 1.stavba projektu řešila úsek  Jablůnka-Semetín. Součástí projektu byl nadjezd silnice II/437 (most je o třech polích s celkovou délkou 75 m), MÚK Semetín s nadjezdem silnice Semetín - Jablůnka (most o třech polích s celkovou délkou 88 m), 2 mosty přes řeku Bečvu (s celkovou délku přemostění 100 m a 92 m) a na silnici II/437 inundační most v pravobřežní inundaci řeky Bečvy s celkovou délkou 78 m. Součástí projektu byly rovněž přeložky inženýrských sítí. Začátek úseku je před MÚK Ratiboř. Konec úseku 1.stavby byl provizorně napojen na stávající silnici I/57.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 1.11.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: