Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor-II. část, úsek Veselí n.L. – Doubí u Tábora, 1.etapa: Veselí n.L.-Soběslav


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Jihočeský kraj

Přesné místo realizace:
Veselí nad Lužnicí, Soběslav

Datum zahájení: 26.2.2014   Datum ukončení: 30.10.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 4.10.2013

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 617 662 760 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 253 063 156 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 552 744 686 Kč (k 2.10.2023)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Úsek Veselí nad Lužnicí - Soběslav délky 6,5 km byl před započetím stavby jednokolejný, elektrizovaný střídavou proudovou soustavou s napětím 25 kV. Jednokolejné uspořádání trati bylo omezujícím prvkem pro zvýšení kapacity přepravy a rychlosti jízdy. Vybavení tratě bylo zastaralé a jeho obsluha a údržba nákladná. V důsledku výše uvedeného nebyla trať schopna poskytovat adekvátní úroveň služeb ve spojení hlavního města Prahy a jižních Čech a zároveň pojmout zvýšený objem přepravy (osobní a nákladní), který by nastal při posílení vztahů se sousedním Rakouskem. Hlavními aspekty modernizace trati bylo zavedení vyšší traťové rychlosti až do 160 km/hod včetně, dosažení traťové třídy zatížení D4 UIC pro úroveň traťové rychlosti 120 km/hod včetně a dále zavedení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC, zajištění vyšší propustnosti (zdvoukolejnění trati), vybavení vybraných železničních stanic peronizací nebo poloperonizací. Trať byla vybavena novým technologickým zařízením, které umožňuje zabezpečení provozu pro traťové rychlosti 160 km/hod. Bylo osazeno nové železniční zabezpečovací zařízení: automatický blok s národním systémem vlakového zabezpečovacího zařízení, s přípravou na zavedení systému ERTMS. V souhrnu se jednalo o zlepšení parametrů železniční infrastruktury tak, aby mohla být železniční doprava, jak osobní, tak nákladní, konkurenceschopná k ostatním druhům dopravy a využily se tak její nesporné ekologické výhody. V neposlední řadě se vylepšily podmínky pro život obyvatel i životní prostředí v okolí tratě.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: