D1 Modernizace - úsek 21, EXIT 153 Lhotka - EXIT 162 Velká Bíteš


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Vysočina

Přesné místo realizace:
dálnice D1, EXIT 153 Lhotka - EXIT 162 Velká Bíteš

Datum zahájení: 10.4.2013   Datum ukončení: 30.10.2014

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 1.11.2013

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 622 872 123 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 831 157 438 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 558 154 684 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla modernizace dálnice D1 v úseku Lhotka - Velká Bíteš o délce 9,03 km spočívající ve zlepšení stavebně technického stavu dálnice a v rozšíření dálnice na kategorii D 28, tj. na dva jízdní pásy o šířce zpevnění 11,5 m (rozšíření zpevněné krajnice o 0,75 m v obou směrech).
Součástí stavby byla úprava příčných sklonů vozovky a doplnění, prodloužení, či rozšíření přídatných pruhů u odpočívek podle platných norem.
Projekt dále zahrnoval rekonstrukci odvodnění a vybavení dálnice, vegetační úpravy, rekonstrukci dálničních mostů a nadjezdů, přeložky inženýrských sítí a doplnění telematického vybavení dálnice.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: