D1 Modernizace - úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov - EXIT 112 Jihlava


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Vysočina

Přesné místo realizace:
dálnice D1, EXIT 104 Větrný Jeníkov - EXIT 112 Jihlava

Datum zahájení: 10.4.2013   Datum ukončení: 30.10.2014

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 1.11.2013

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 682 237 743 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 900 304 268 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 602 713 566 Kč (k 2.10.2023)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla modernizace dálnice D1 v úseku Větrný Jeníkov - Jihlava o délce 8,54 km spočívající ve zlepšení stavebně technického stavu dálnice a v rozšíření dálnice na kategorii D 28, tj. na dva jízdní pásy o šířce zpevnění 11,5 m (rozšíření zpevněné krajnice o 0,75 m v obou směrech).
Součástí stavby byla úprava příčných sklonů vozovky a doplnění, prodloužení, či rozšíření přídatných pruhů u odpočívek podle platných norem.
Projekt dále zahrnoval rekonstrukci dálničních mostů a nadjezdů, sanaci skalních zářezů, rekonstrukci odvodnění a vybavení dálnice, úpravu protihlukové stěny, vegetační úpravy, přeložky inženýrských sítí a doplnění telematického vybavení dálnice.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: