D1 Modernizace - úsek 09, EXIT 66 Loket - EXIT 75 Hořice


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Dálnice D1 úsek Loket - Hořice

Datum zahájení: 7.5.2013   Datum ukončení: 30.10.2014

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 1.11.2013

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 614 097 477 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 868 238 080 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 561 128 821 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla modernizace dálnice D1 v úseku Loket - Hořice (km 66,32 - 75,92) v délce 9,6 km. Vlastní modernizace spočívala v rozšíření na kategorii D 28, resp. 2 jízdní pásy o šířce 11,5 m a zlepšení stavebně technického stavu dálnice. Součástí stavby byla úprava příčných sklonů vozovky, doplnění, případně prodloužení nebo rozšíření přídatných pruhů dle platných ČSN. Dále byla součástí projektu rekonstrukce dálničních mostů a nadjezdů, rekonstrukce odvodnění a vybavení dálnice, přeložky inženýrských sítí, úprava protihlukové stěny, sanace skalních zářezů a vegetační úpravy. Došlo rovněž ke zhodnocení telematického vybavení dálnice D1.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: