D1 Modernizace - úsek 05, EXIT 41 Šternov - EXIT 49 Psáře


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Dálnice D1 v úseku Šternov - Psáře

Datum zahájení: 7.5.2013   Datum ukončení: 30.10.2014

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 1.11.2013

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 537 535 608 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 732 552 244 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 477 211 813 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla modernizace dálnice D1 v úseku Šternov - Psáře (km 41,34 - 48,59) v délce 7,25 km. Vlastní modernizace spočívala v rozšíření na kategorii D 28, resp. 2 jízdní pásy o šířce 11,5 m a zlepšení stavebně technického stavu dálnice. Součástí stavby byla úprava příčných sklonů vozovky, doplnění, případně prodloužení nebo rozšíření přídatných pruhů dle platných ČSN. Dále byla součástí projektu rekonstrukce dálničních mostů a nadjezdů, rekonstrukce odvodnění a vybavení dálnice, přeložky inženýrských sítí, úprava protihlukové stěny, sanace skalních zářezů a vegetační úpravy. Došlo rovněž ke zhodnocení telematického vybavení dálnice D1.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: