Výměna dnové obšívky Beskydy


Příjemce:
Evropská vodní doprava s.r.o.

Místo realizace projektu:
Ústecký kraj

Přesné místo realizace:
Děčín

Datum zahájení: 1.8.2012   Datum ukončení: 31.12.2013

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 3.12.2012

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Oblast podpory:
6.3 - Podpora modernizace říčních plavidel

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 1 736 805 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 4 170 000 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 1 736 805 Kč (k 25.9.2022)
Základní informace o projektu:
V rámci projektu byly pořízeny nové dnové a outorové plechy v rozsahu dnové části plavidla, provedena rekonstrukce oděrky. Oprava korozí poškozené dnové konstrukce tvořené příčkami a páteřnicemi.
Tloušťka dnové obšívky  odpovídá požadavkům legislativy ČR dané Vyhláškou 223/1995 Sb. a technickým požadavkům na plavidla dané směrnicí 82/714/EHS a 2006/87/ES.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: