Modernizace plavidla TC 585 vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna obšívky


Příjemce:
České přístavy, a.s.

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Mělník

Datum zahájení: 30.10.2012   Datum ukončení: 31.10.2013

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 3.12.2012

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Oblast podpory:
6.3 - Podpora modernizace říčních plavidel

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 236 901 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 568 790 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 236 901 Kč (k 27.9.2022)
Základní informace o projektu:
V rámci projektu byly pořízeny nové dnové plechy a plechy vnitřního dna v rozsahu zadní dnové části plavidla. Plavidlo bylo očištěno a opatřeno nátěrem.
Postup prací byl následující:
1. měření průhybu plavidla na vodě a na stapelu
2. vytažení plavidla a postavení na stapelu
3. řádné očistění dna a následná vizuální kontrola dnové obšívky a jejích svárů
4. demontáž ocelové podlahy nákladových prostorů a skluzových plechů, demontáž oděrných pásů
5. kontrola páteřnice a žeber, zda nejsou zeslabena korozí
6. demontáž a montáž dna a outorů byla provedena v sekcích, tak aby byla zajištěna stabilita ocelové konstrukce trupu. Jednotlivé plechy byly sestaveny do sestavy plachty, která byla usazena k dnové konstrukci plavidla. Outory byly montovány v rámci jednotlivých dnových sekcí.
7. vyčištění a nátěr mezidnového prostoru
8. montáž oděrných pásů
9. montáž ocelové podlahy a skluzových plechů po opravě
10. tlaková zkouška mezidnového prostoru
Veškeré práce byly provedeny pod dozorem a podle předpisů CS Lloydu. Opravu tělesa provedla pro tuto činnost CS Lloydem aprobovaná firma.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: