Modernizace plavidla TR 548 vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna obšívky


Příjemce:
České přístavy, a.s.

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Mělník

Datum zahájení: 30.10.2012   Datum ukončení: 31.10.2013

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 3.12.2012

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Oblast podpory:
6.3 - Podpora modernizace říčních plavidel

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 244 877 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 587 940 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 244 877 Kč (k 27.9.2022)
Základní informace o projektu:
V rámci projektu byly pořízeny nové dnové plechy zadní poloviny plavidla přeplátováním v rozsahu od dříve provedeného přeplátování po outorovou kulatinu tvořící přechod mezi dnem a boční obšívkou/zadním čelem v rozsahu 50 m2.  Dále byla provedena oprava pravého předního rohu plavidla v obvodové délce 2 m vsazením nového plechu boku v celkové výměře 6 m2.
Rozsah prací a oprav byl následující:
1. měření průhybu plavidla na vodě a na stapelu
2. vytažení plavidla a postavení na stapelu
3. řádné očistění dna a následná vizuální kontrola dnové obšívky a jejích svárů
4. demontáž ocelové podlahy
5. kontrola páteřnice a žeber, zda nejsou zeslabena korozí
6. demontáž a montáž dna byla provedena v sekcích, tak aby byla zajištěna stabilita ocelové konstrukce trupu. Jednotlivé plechy byly sestaveny do sestavy plachty, která byla usazena k dnové konstrukci plavidla.
7. vyčištění a nátěr mezidnového prostoru
Veškeré práce byly provedeny pod dozorem a podle předpisů CS Lloydu. Opravu tělesa provedla pro tuto činnost CS Lloydem aprobovaná firma.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: