Modernizace plavidla TR 424 vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna obšívky


Příjemce:
České přístavy, a.s.

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Mělník

Datum zahájení: 30.10.2012   Datum ukončení: 31.10.2013

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 3.12.2012

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Oblast podpory:
6.3 - Podpora modernizace říčních plavidel

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 587 467 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 410 485 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 587 467 Kč (k 27.9.2022)
Základní informace o projektu:
Plavidlo TR 424 bylo vyrobené v roce 1983, po dobu jeho provozu byly prováděny havarijní i běžné opravy ocelové konstrukce trupu. Původní plechy dnové obšívky byly za roky provozu zkorodované, zdeformované a zeslabené. Tato skutečnost nepříznivě ovlivňovala podélnou pevnost plavidla a hrozilo rozlomení plavidla. Od 1.5.2011 bylo plavidlo bez platných dokladů z důvodů značné koroze a deformací lodního tělesa. Pro obnovení platných dokladů plavidla, a možnost jeho dalšího provozování bylo nutné provedení výměny obšívky tak, aby technický stav plavidla odpovídal příslušným předpisům (Vyhláška MD 223/95 Sb. v novelizovaném znění, Směrnice EP a R 2006/87/ES a Předpisy pro stavbu plavidel CLPR - část druhá - Těleso). V rámci předkládaného investičního záměru byly pořízeny nové dnové plechy. Celková výměna dnové a boční obšívky plavidla po čáru ponoru přeplátováním byla v rozsahu 170 m2. Plavidlo bylo očištěno a opatřeno nátěrem. Postup prací byl následující: 1. měření průhybu plavidla na vodě a na stapelu 2. vytažení plavidla a postavení na stapelu 3. řádné očistění dna a následná vizuální kontrola dnové obšívky a jejích svárů 4. demontáž ocelové podlahy 5. kontrola páteřnice a žeber, zda nejsou zeslabena korozí 6. demontáž a montáž dna byla provedena v sekcích, tak aby byla zajištěna stabilita ocelové konstrukce trupu. Jednotlivé plechy byly sestaveny do sestavy 
plachty, která byla usazena k dnové konstrukci plavidla. 7. vyčištění a nátěr mezidnového prostoru Veškeré práce byly provedeny pod dozorem a podle předpisů CS Lloydu. Opravu tělesa provedla firma pro tuto činnost CS Lloydem aprobovaná.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: