Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení


Příjemce:
Moravskoslezský kraj

Místo realizace projektu:
Moravskoslezský kraj

Přesné místo realizace:
Mošnov

Datum zahájení: 1.8.2011   Datum ukončení: 30.9.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 27.6.2013

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 464 058 786 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 553 007 712 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 435 669 693 Kč (k 4.2.2011)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:

Předmětem projektu bylo zpřístupnění Letiště Leoše Janáčka Ostrava veřejnou kolejovou dopravou, a to vybudováním kolejového napojení od místa odbočení mezi Studénkou a Sedlnicemi do nově vybudovaného železničního terminálu na letišti v délce 2,9 km. Jednalo se vybudování nové jednokolejné trati, která je elektrifikována stejnosměrným systémem 3 kV a je vybavena zabezpečovacím zařízením 3. kategorie. Železniční doprava je výrazným zlepšením nejen napojení letiště, ale rovněž podniků v obchodněpodnikatelském areálu SOM a rovněž podniků v průmyslové zóně Mošnov. Projektem se proto zlepšila rovněž doprava do zaměstnání pro zaměstnance společností v těchto areálech. Realizací projektu došlo ke zlepšení dopravního napojení letiště a tím rovněž k zatraktivnění letiště pro cestující. Projekt tak mimo jiné přispěl ke zvýšení počtu odbavených cestujících na Letišti Leoše Janáčka Ostrava.Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Cíle projektu byly definovány následovně:

- implementovat flexibilní systém veřejné dopravy, odpovídající požadavkům jeho uživatelů,

- podpořit alternativní dopravní systém k silniční dopravě pro zajištění trvale udržitelného rozvoje,

- zajistit bezproblémovou dostupnost letiště v regionálních i nadregionálních vazbách,

- posílit pozici Letiště Leoše Janáčka Ostrava na trhu regionálních letišť a zajistit tak jeho další rozvoj,

- podpořit ekonomický rozvoj v okolí letiště (průmyslová zóna, logistická zóna a obchodní zóna),

- redukovat dopravní kongesce, znečištění a spotřebu energie v exponovaných dopravních směrech.Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: