Silnice I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Moravskoslezský kraj

Přesné místo realizace:
Silniční úsek mezi obcemi Mokré Lazce, Hrabyně, Josefovice, Velká Polom

Datum zahájení: 5.1.2009   Datum ukončení: 31.10.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 26.3.2013

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: 21.10.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 4 066 417 355 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 5 089 253 751 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 3 550 138 981 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Řešený úsek silnice I/11 je součástí výhledové trasy Opava - Ostrava (Rudná) v kategorii S 22,5/80.  Délka budovaného úseku rychlostní komunikace úseku byla 9,750 km. Součástí stavby byly tři mimoúrovňové křižovatky, 11 mostů na hlavní trase v celkové délce 1504 m, 3 mosty mimo hlavní trasu v celkové délce 248 m. Součástí projektu byly také vyvolané přeložky inženýrských sítí a nezbytná technická a ochranná opatření pro vedení trasy v blízkosti zájmového území a opatření na ochranu životního prostředí.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 16.3.2018

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: