Přejezdy v úseku Rumburk - Dolní Poustevna, pilotní projekt


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Ústecký kraj

Přesné místo realizace:
Rumburk, Šlukov, Velký Šenov

Datum zahájení: 1.5.2013   Datum ukončení: 31.8.2014

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 9.4.2013

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 59 848 035 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 94 014 726 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 56 842 655 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla realizace čtyř souborů staveb úprav přejezdových zabezpečovacích zařízení v traťovém úseku 
Rumburk – Dolní Poustevna, včetně dopracování souhrnného projektového řešení. Projekt zahrnoval následující stavby:

1) úsek Velký Šenov – Dolní Poustevna

Ve stávající stavu byly přejezdy zabezpečeny pouze výstražnými kříži. V mezistaničních úsecích bylo traťové zabezpečovací zařízení 1. kategorie (telefonické dorozumívání). Stavba vybavila výše uvedené železniční přejezdy moderním přejezdovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie vybaveným světelnými výstražníky s pozitivní návěstí bez závor.

2) úsek Rumburk – Velký Šenov

Přejezdy byly v původním stavu zabezpečeny pouze výstražnými kříži. V mezistaničních úsecích bylo traťové zabezpečovací zařízení 1. kategorie (telefonické dorozumívání). Stavba vybavila  přejezdy moderním přejezdovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie vybaveným světelnými výstražníky s pozitivní návěstí bez závor. Indikace o stavu přejezdového zabezpečovacího zařízení jsou návěstěna pomocí přejezdníků strojvedoucímu a obsluhujícímu zaměstnanci na kolejovou desku.


3) ŽST Mikulášovice dolní nádraží

Předmětem projektu byla úprava původních světelných přejezdových zabezpečovacích systémů (PZS A z roku 1972 bez závor, PZS B roku 1972 bez závor a PZS C pouze s výstražnými kříži). Cílem projektu bylo přednostně reléové PZS A s elektronickými doplňky se závorami nového typu kryté návěstidly z oboustran a přednostně reléové PZS B a PZS C s elektronickými doplňky bez závor nového typu kryté návěstidly z obou stran.

4) úsek Šluknov – Velký Šenov

Ve stávajícím stavu byly přejezdy zabezpečeny pouze mechanickým zabezpečovacím zařízení. V mezistaničních úsecích bylo traťové zabezpečovací zařízení 1. kategorie (telefonické dorozumívání). Stavba vybavila výše uvedené železniční přejezdy moderním přejezdovým zabezpečovacím zařízením.
Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:

Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti na uvedených železničních přejezdech, zvýšená spolehlivost zařízení železniční dopravní cesty s omezením vlivu lidského činitele a centralizací zabezpečovacího zařízení. Stavba přispěla k plynulosti železničního a silničního provozu. Realizací stavby došlo k podstatnému snížení provozních nákladů. Byla zvýšena bezpečnost a plynulost železniční i silniční dopravy v celém úseku z důvodu zřízení světelných přejezdových zabezpečovacích zařízení.Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: