Implementace TSI-TAF do informačních systémů SŽDC


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Hlavní město Praha

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 10.5.2010   Datum ukončení: 31.1.2013

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 27.5.2011

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 25 436 250 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 72 360 000 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 23 191 358 Kč (k 30.9.2022)
Základní informace o projektu:
Primárním důvodem realizace projektu bylo naplnění požadavků týkajících se nákladní železniční dopravy v souladu s TSI-TAF. Naplnění se týkalo konkrétně 14 funkčních a technických specifikací subsystému pro telematické aplikace v nákladní dopravě transevropského konvenčního železničního systému, kterými jsou: 1. Údaje o nákladním listu 2. Žádost o trasu 3. Příprava vlaku 4. Prognóza jízdy vlaku 5. Informace v případě narušení provozu 6. Umístění vlaku 7. Hlášení o očekávaném čase výměny mezi železničními podniky 8. Pohyb vozu 9. Vykazování výměny 10. Výměna údajů za účelem zlepšení kvality 11. Hlavní referenční údaje 12. Různé referenční soubory a databáze 13. Předávání dokumentů v elektronické podobě 14. Sítě a komunikace

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Harmonizace telematických aplikací zajistila propojení železničních vnitrostátních sítí i sítí v rámci EU a představuje sjednocení informačních a komunikačních systémů různých provozovatelů infrastruktury a dopravců. Sjednocením telematických aplikací v nákladní dopravě byla umožněna bezproblémová a snadná přeshraniční návaznost informačních služeb, která je klíčovým faktorem zajištění kvality mezinárodních železničních služeb, především v rychle rostoucím segmentu mezinárodní nákladní dopravy.

Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: