Vysílač korekčních signálů DGPS v rámci RIS


Příjemce:
Ředitelství vodních cest ČR

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Obříství, spadá pod Mělník

Datum zahájení: 1.5.2007   Datum ukončení: 31.12.2008

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 19.2.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Oblast podpory:
6.2 - Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 20 825 000 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 24 500 000 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 18 063 755 Kč (k 27.9.2022)Video projektu
VIDEO

Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Projekt zabezpečil výstavbu vysílače korekčních signálů DGPS, který umožňuje poskytování polohových dat pro vnitrozemskou vodní dopravu v přesnosti odpovídající požadavkům Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropy 2005/44/ES ze dne 7.9.2005 o harmonizovaných říčních informačních službách RIS na vnitrozemských vodních cestách Evropské unie. Technické řešení vlastního vysílače bylo důsledně převzato z opakovaného projektu realizovaného a odladěného v SRN. Použitím již funkčního schematu bez nutnosti vývoje vlastní technologie přineslo významné úspory investičních nákladů i zjednodušení přípravy a následného zprovoznění vysílače. Stavba byla realizována  v areálu plavební komory v Obříství a sestávala  se z vlastního vysílače korekčních signálů DGPS vyžadujícího volný prostor pro umístění antény včetně zemní sítě rozměrů 70 x 70 m. Jako systémová místnost byl využit stávající velín a přijímací antény GPS byly nainstalovány na střeše velínu. Externí monitorovací stanice byly pak umístěny v areálu plavebních komor Střekov a Týnec nad Labem.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:

 Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav:


Video k tomuto projektu začíná v čase 6:45