Technická pomoc ZS OPD


Příjemce:
Státní fond dopravní infrastruktury

Místo realizace projektu:
Celá ČR

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 1.1.2012   Datum ukončení: 31.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 30.3.2012

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
7 - Technická pomoc OP Doprava

Oblast podpory:
7.1 - Technická pomoc

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 94 440 200 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 111 106 117 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 85 374 504 Kč (k 27.9.2022)
Základní informace o projektu:
Obsahem projektu byla realizace následujících oblastí: 

Technické zabezpečení činností SFDI, zejm.:
- osobní náklady zaměstnanců implementujících OPD
- náklady související s provozem SFDI
- nákup materiálu (počítačové vybavení, spotřební materiál k počítačovému vybavení, kancelářský materiál, ochranné pomůcky)
- nákup vody, paliv, energií (pohonné hmoty, teplo, vodné, stočné)
- služby související s provozem SFDI (telekomunikace, nájem, cestovné, provoz budovy)
- investice (kopírky, osobní automobily, servery)

Vzdělávání
- školení
- odborné semináře (problematika strukturálních fondů, legislativně technická problematika stavebnictví a dopravy, legislativa)
- jazykové vzdělávání

Publicita 
- propagační předměty OPD


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena
schválena 1. etapa projektu - rok 2012

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: