Upgrade informačního systému pro podporu železniční nákladní dopravy dle požadavků TSI TAF


Příjemce:
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.

Místo realizace projektu:
Ústecký kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 1.6.2010   Datum ukončení: 31.1.2013

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 27.5.2011

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 595 000 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 2 159 600 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 565 250 Kč (k 30.9.2022)
Základní informace o projektu:
Projekt spočíval v rozšíření funkcionalit ISDL o zpracování průvodních dokladů v aktuální formě a umožnění jejich elektronické výměny, sledování polohy vlaku dle systémů MI, elektronickou komunikaci s manažerem infrastruktury v oblasti soupisu vlaku a přípravy vlaku k odjezdu (legislativní podmínka), elektronickou komunikaci s partnery (manažer infrastruktury, navazující dopravce, zákazník atd.) splňující podmínky TAF TSI a další legislativní náležitosti.

Realizace projektu v plánovaném rozsahu uvedla informační systém firmy do souladu s následujícími funkčními oblastmi:
  • Údaje na nákladním listu
  • Žádost o trasu
  • Příprava vlaku
  • Prognóza jízdy vlaku
  • Informace v případě narušení provozu
  • Výměna údajů za účelem zlepšení kvality
  • Sítě a komunikace


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: