Implementace GSM-R terminálu do lokomotiv


Příjemce:
ODOS, a.s.

Místo realizace projektu:
Moravskoslezský kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 1.7.2010   Datum ukončení: 31.12.2012

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 27.5.2011

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 2 209 150 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 7 032 000 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 2 130 475 Kč (k 2.10.2023)
Základní informace o projektu:
Hlavním cílem projektu bylo vybavení lokomotiv, které jsou ve vlastnictví společnosti Ostravská dopravní společnost terminály, které umožnilo komunikaci v rámci sítě GSM-R. Projekt spočíval v instalaci nových terminálů popř. rozšíření funkcionalit stávajících radiostanic o GSM-R modul. Instalace uvedených terminálů přispěla ke splnění požadavků stanovaných v TSI CCS, které jsou kladeny na kompatibilitu v infrastrukturální síti GSM-R.

Jako vedlejší cíle projektu lze uvést:
  • Zvýšení úrovně bezpečnosti železniční dopravy
  • Zefektivnění přepravy po železničních tratích
  • Efektivní řízení dopravy
  • Zachování ekonomicky významné pozice železnice v tranzitní dopravě
  • Zabezpečení možnosti pořizování elektronických průvodních dokumentů
  • Zlepšení komunikace

 Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: