Implementace informačního systému pro podporu železniční nákladní dopravy dle TSI TAF


Příjemce:
AWT Doprava, a.s.

Místo realizace projektu:
Moravskoslezský kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 1.6.2010   Datum ukončení: 30.4.2013

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 27.5.2011

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 2 550 000 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 10 058 250 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 2 450 125 Kč (k 27.9.2022)
Základní informace o projektu:
Předmětem projektu bylo pořízení a implementace informačního systému splňujícím požadavky TSI TAF. Realizace projektu byla zajištěna dodavatelským způsobem. Přípravná fáze projektu byla zaměřena na výběr dodavatele. Vlastní realizace spočívala v implementaci nového informačního systému rozdělené do následujících etap:
1. Studie proveditelnosti, analýza
2. Základy plánovací a evidenční verze pro dispečink
3. Rozšířená funkce pro plánování, evidenci a hodnocení vlaků
4. Funkce týkající se vozu, lokomotivy a personálu
5. Funkce směřující k přípravě vlaku, zásilky, elektronická komunikace o zásilkách

Implementovaný systém ve své výsledné podobě pokryl 14 funkčních oblastí TSI TAF.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: