Dokormidlovací zařízení plavidla SILJA


Příjemce:
EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA-SPED., s.r.o.

Místo realizace projektu:
Ústecký kraj

Přesné místo realizace:
Děčín

Datum zahájení: 1.10.2010   Datum ukončení: 30.11.2011

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 12.4.2011

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Oblast podpory:
6.3 - Podpora modernizace říčních plavidel

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 1 249 500 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 3 000 000 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 1 105 808 Kč (k 4.2.2011)
Základní informace o projektu:
Plavidlo SILJA nebylo vybaveno příďovým dokormidlovacím zařízení, jehož význam je nejen v oblasti manévrování (zajíždění do plavebních komor, do přístavu, při otáčení plavidla apod.), ale i v oblasti hospodárnosti provozu pohonné jednotky tlačného plavidla (hlavního motoru), protože bez příďového dokormidlovacího zařízení je složitější manévrování plavidla. To se uskutečňuje pouze použitím hlavního motoru, a to opakovaným přidáváním a snižováním otáček, čímž dochází k opakovanému zatěžování celého systému a nárůstu spotřeby pohonných hmot.

Pro zvýšení bezpečnosti plavby a zlepšení manévrovacích schopností plavidla bylo potřebné zabudovat na plavidle dokormidlovací zařízení. 

Přídové dokormidlovací zařízení svým účinkem působí pozitivně na zlepšení manévrovatelnosti i směrové stability plavidla, což znamená, že manévrovací problémy nejen odstraňuje, ale svou účinností odlehčuje pohonné jednotce plavidla a přispívá tak ke snížení spotřeby paliva hlavní jednotky a snížení emisí výfukových plynu do ovzduší.

Na řadě vodních evropských cest je toto zařízení podmínkou k plavbě, a to především z důvodu větší bezpečnosti při manévrování s plavidlem při nízké rychlosti, ale i za plavby při vzájemném míjení se nebo předjíždění, a to zvláště na kanalizovaných vodních cestách, kde je vzhledem k omezené šířce plavební dráhy nutné obzvláště dbát na dodržení požadovaného směru. 

Všechny tyto změny byly provedeny za účelem zlepšení životního prostředí, bezpečnosti plavby a dosažení evropského standardu pro plavidla stejného typu.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: