Rekonstrukce koleje Nezamyslice - Pivín


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Olomoucký kraj

Přesné místo realizace:
Nezamyslice (Prostějov)

Datum zahájení: 20.9.2007   Datum ukončení: 31.5.2008

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 10.3.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 41 474 189 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 62 124 910 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 35 473 219 Kč (k 2.10.2023)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Cílem stavby bylo odstranění nevyhovujícího technického stavu jednokolejné elektrizované trati, kde kolejnice tvaru T a S49 byly ojeté, betonové pražce se rozpadaly, kolejové lože bylo zabahněné. V daném úseku byla zjištěna nízká únosnost žel. spodku a vlivem přetížení žel. provozu docházelo k rozpadu GPK. Cílem stavby bylo zajištění třídy C4 pro 20 tun na nápravu, úprava GPK pro vyšší rychlost a zvýšení únosnosti pláně žel. spodku, včetně jeho odvodnění.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
 


Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: